Kapat
Teklif Al 444 88 67
turk-nippon-tamamlayici-saglik-sigortasi-img-img

Türk Nippon Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası 70 YAŞA KADAR GÜVENCE SAĞLIYOR

 

Türk Nippon Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile SGK anlaşması bulunan özel hastanelerde, Türk Nippon Sigorta A.Ş. tarafından belirlenmiş kurumlarda geçerli olmak üzere fark ödemeden öncelikli ve kaliteli bir sağlık hizmeti alabilirsiniz.

 1. Yatarak Tedavi

   Yatarak Tedavi teminatı, yatış tarihinden taburcu işlemi yapılıncaya kadar uygulanan cerrahi ve dahili yatışlar, yoğun bakım giderleri, standart tek kişilik özel oda, yemek ve bir adet refakatçinin yemek ve oda giderleri, yatış olmasına bakılmaksızın kemoterapi, radyoterapi, diyaliz tedavileri ve tedavi süresince tedavinin planlanması, kontrolü ve komplikasyonları ile ilgili giderler, küçük müdahale, koroner anjiografi ile yatış ve taburcu işlemi yapılmadan 24 saatlik zaman dilimi içinde yapılan ve SUT kapsamında günübirlik tedaviler kategorisinde belirtilen işlemler bu teminat limit ve ödeme yüzdesi kapsamında karşılanır. 
   Yatarak Tedavilerin Anlaşmalı Sağlık Kuruluşlarında yapılabilmesi için en az 48 saat önce Provizyon Merkezi’nden onay alınması gerekir.


   Ambulans 
   Sigortalı, hayati tehlike gösteren acil durumunda, yerinde müdahale ve/ veya en yakın sağlık kurumuna karayolu ile nakli için "Türk Nippon Müşteri Hizmetleri"ni (444 88 67) araması ile bu hizmetin verilebildiği bölgelerde "Ambulans" hizmet teminatından yararlanabilmektedir. Sigortacı’nın da onaylaması halinde T.C. sınırları içerisinde geçerlidir. Uluslararası ambulans hizmeti teminat kapsamı dışındadır. 
   Bu hizmetin verildiği poliçelerde teminatlar sayfasında kullanım adedi ve varsa limit poliçede belirtilir. 


   Suni Uzuv 
   Sigortalının poliçe süresi içerisinde meydana gelen bir hastalık veya kaza sonucu uzuv kaybı olması halinde, kaybolan uzuva ait fonksiyonların yerine koyması için gereken suni uzuv giderleri, kanser ameliyatı sonrasında olacak meme ve testis protezleri, elini kaybeden bir kimsenin ihtiyaç duyacağı takma el, göz kaybı nedeniyle gerekebilecek takma göz vb. giderler bu işlemlerin poliçe dönemi içerisinde gerçekleşmesi ile poliçede belirtilen limit ile “Suni Uzuv” teminatı kapsamında sigortalılık süresi içerisinde bir kez karşılanır. Robotik uzuvlar kapsam dışındadır


   Tıbbi Malzeme 
   Sigortalının poliçe süresi içerisinde meydana gelen bir kaza veya hastalık sonucu uygulanan tedavisinin bir parçası olarak, vücuda dışarıdan destek olacak şekilde ve sadece tıbbi amaçlarla kullanılan, taşınabilir, kişiye özel atel, elastik bandaj, ortopedik bot, tabanlık, korse, boyunluk, dizlik, bileklik, dirseklik, kol askısı, oturma simidi, rom walker, walker, koltuk değneği, alçı terliği, ürostomi torbası, kolostomi torbasından ibaret  tıbbi malzemeler ile yanık veya yara tedavisinde kullanılan örtücü malzemeler bu teminat kapsamında poliçede belirtilen “Tıbbi Malzeme” teminat limiti dahilinde karşılanır. Ayakta Tedavi kapsamında gerçekleşen tedavilere ait tıbbi malzemeler ancak poliçede ilgili teminatlar varsa bu teminat kapsamında karşılanır. SGK kapsamında karşılanmayan hastanede yatarak tedavi veya ameliyat sırasında kullanılan tıbbi malzemeler, gerekliliğinin doktor raporuyla belgelenerek Sigortacı’nın onaylaması koşulu ile bu teminat kapsamında karşılanır.

 2. Ayakta Tedavi

   Ayakta Tedavi teminatı, poliçede tercih edilmiş olması kaydıyla geçerlidir. Yatış gerçekleşmeden sağlanan doktor muayene, laboratuvar hizmetleri, röntgen, görüntüleme ve ileri tanı yöntemleri (MR, BT, Gastroskopi, kollonoskopi vb.), fizik tedavi ve rehabilitasyona ait giderler poliçede tercih edilmeleri kaydıyla, bu teminat ile poliçede belirtilen limit ve ödeme yüzdesi kapsamında karşılanır. Doktor muayenesi ile ilişkisi olmadan gerçekleşen teşhis yöntemleri ve tetkikler kapsam dışındadır.


   Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
   Ayakta Tedavi teminatı teminatının alınması halinde bu teminat verilir. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları (doktor muayenesi Ayakta Tedavi teminatından karşılanır), fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekim tarafından tedavi edilmesi durumunda, ayakta veya yatarak yapılmasına bakılmaksızın bu teminat için poliçede belirtilen limit ve ödeme yüzdesi ile police kapsamındadır. 

 3. Avantajlarımız

   Hizmetler
   Diş Bakım Paketi, Diyetisyen,Check-Up ve Psikolojik Destek gibi sigortacının, destek hizmeti sağlayıcıları aracılığıyla sigortalıya sunduğu hizmetlerdir. Poliçe dönemi içerisinde hizmetlerde değişiklik yapma ya da sonlandırma hakkı Sigortacıya aittir. Bu hizmetlerin verildiği poliçelerde teminatlar sayfasında kullanım adedi ve varsa limit poliçede belirtilir. Sigortalının tazminat prim oranını etkilemez.

   Bu hizmetler poliçede yer alıyorsa Sigortalı “Türk Nippon Müşteri Hizmetlerinden" randevu alarak hizmetin verilebildiği bölgelerde bu hizmetlerden faydalanılabilir.

   DİŞ BAKIM PAKETİ (GOLD DİŞ DOLGULU)
   Bu hizmet, Dolgu(1 adet), Yerel flour uygulaması (Tam Çene), Detertraj (diş taşı temizliği - alt ve üst çene), Gümüş kuron ve köprü simantasyonu (her sabit üye için), Okluzal aşındırmalar (alt ve üst çene), Okluzyon düzeltilmesi (iki çene), Bite - wing radyografi, Diş röntgen filmi (periapikal-tek diş), Diş hekimi muayenesi, Konsültasyon, Kontrol hekim muayenesi, Lokal anestezi (enjeksiyon - infiltratif), Lokal anestezi (rejyonal), Oral hijyen eğitimi, Teşhis ve tedavi planlaması, Uzman dişhekimi konsültasyonu, Uzman dişhekimi muayenesi, Vitalite Kontrolu, Dolgu sökümü (tek diş) giderlerini kapsamaktadır.  

   DİYETİSYEN
   Bu hizmet, Diyetisyen hizmetlerinin ilk seansını kapsamaktadır. Sonraki seanslarda indirimlerden faydalanılabilir.

   PSİKOLOJİK DESTEK
   Bu hizmet, Psikolojik destek hizmetlerinin ilk seansını kapsamaktadır. Sonraki seanslarda indirimlerden faydalanılabilir.

   CHECK-UP
   Bu hizmet, Doktor muayene, Tam Kan Sayımı (18 parametre), Akciğer Grafisi (Tek Yönlü), Tam İdrar Tahlili, Sedimantasyon, Açlık Kan Şekeri, Kolesterol Total, EKG işlemlerini kapsamaktadır.

   Bu teminat poliçede yer alıyorsa Sigortalı “Türk Nippon Müşteri Hizmetlerinden" randevu alarak teminatın verilebildiği bölgelerde bu hizmetlerden faydalanılabilir.

   DİĞER EK TEMİNATLAR
   Bu teminatların yukarıdaki teminatlara ek olarak poliçede alınması durumunda teminatların primleri ayrıca poliçe primine dahil edilmektedir.

   KRİTİK HASTALIKLAR
   Poliçe başlangıç tarihinden 90 gün sonra ortaya çıkan/teşhis edilen semptomların ve/veya tedavinin gerçekleşmesi koşulu ile bu teminat geçerlilik kazanır. Bu teminat poliçe başlangıç yılı itibariyle 56 yaşından gün almamış olan kişiler için geçerlidir. Tüm sigortalılık dönemi içerisinde 1 hastalık için 1 kez bu teminat verilmektedir. Belirli bir Kritik Hastalıkla ilgili olarak sadece bir kere tazminat talebinde bulunulabilir. Sigortalının birbirinden farklı birden fazla Kritik Hastalıktan muzdarip olması halinde yalnızca aşağıdaki hastalıklardan biri için tazminat talebinde bulunabilir. 

   Bu teminattan faydalanılması için 30 gün içerisinde hastalık ile ilgili tüm bilgi/belgelerin/raporların Sigortacı’ya iletilmesi gereklidir. Bu sürenin aşılması halinde teminat geçersiz olur. 

   Poliçede belirtilen limit kapsamında Sigortalı’nın talep edeceği IBAN hesaplarına doğrudan ödeme yapılır. 

   1. Kalp Krizi
   Kalp kası duvarının (transmural), bölgeye yeterli kan gidişinin aniden durması nedeniyle ölmesi.
   Teşhis, aşağıdaki kriterlerin hepsinin mevcudiyetine dayalı olacaktır:
   •    Tipik göğüs ağrısı geçmişi
   •    Yeni ECG değişiklikleri
   •    Kardiyak enzimlerinde, troponiyonlarda veya diğer biyokimyasal markerlerde yükselme
   Yukarıdakilerin hepsinin kesin bir akut miyokard enfarktüsüne işaret etmesi durumunda. Anjina dahil, ancak bununla sınırlı olmamak üzere, diğer akut koroner sendromlar bu tanımın kapsamına girmemektedir.


   2. Koroner arter cerrahisi 
   Sınırlayıcı anjina semptomları olan kişilerde, bir veya birden fazla koroner arterdeki daralmanın veya tıkanmanın bypass graftlarla düzeltilmesi için bir Danışman Kardiyologun önerisi üzerine açık kalp ameliyatı yapılması; ancak, balon anjioplastisi, lazer tedavisi gibi cerrahi olmayan işlemler hariçtir. 


   3. İnme
   Birbirini izleyen yirmi dört saatten daha uzun bir süre devam eden nörolojik sekeller meydana getiren ve buradaki teminata dahil olan daimi nörolojik arazın kanıtlarını sağlayan her türlü serebrovasküler olay, beyin dokusunun enfarktüsü, intrakraniyal ve/veya subaraknoid hemoraj ve bir ekstrakraniyal kaynağın yol açtığı embolizasyon olacaktır. Geçici İskemik Krizler spesifik olarak teminat dışıdır.


   4.  Kanser
   Kötü huylu (Malignan) hücrelerin kontrolsüz olarak büyüyerek yayılması ve dokuyu istila (invazyon) etmesi durumu. Bu doku istilasının (invazyonunun) tartışmasız kanıtı veya kötü huylu (malignan) bir büyümenin kesin histolojisi sunulmalıdır. Kanser terimine lösemiler ve Hodgkin's hastalığı dahil olmakla birlikte aşağıdakiler hariçtir:
   •    Histolojik olarak premalign, noninvazif veya yerinde kanser olarak tanımlanan bütün tümörler.
   •    Histolojik olarak 6'dan büyük Gleason puanı almadıkça veya TNM sınıflamasında en az T2NOMO'ya ilerlemiş olmadıkça, bütün prostat tümörleri.
   •    İnsan bağışıklık yetmezlik virüsünün mevcut olduğu her biçimdeki lenfoma.
   •    İnsan bağışıklık yetmezlik virüsünün mevcut olduğu Kaposi sarkoması.
   •    İnvazif malignan melanom dışındaki her türlü cilt kanseri.

   5.  Böbrek Yetmezliği
   Her iki böbreğin kronik ve geri dönüşsüz olarak işlevini yitirmesi şeklinde ortaya çıkan ve bunun sonucunda düzenli olarak böbrek diyalizi veya böbrek nakli gerektiren son aşamadaki böbrek yetmezliği.


   6. Önemli Organ Nakli
   Bir alıcı olarak kalp, kalp ve akciğer, karaciğer, pankreas veya kemik iliği nakli ameliyatı geçirmek.


   7. Parapleji
   (Ruhsatlı ve gerekli uzmanlığa sahip bir tabip tarafından konulan teşhise göre) her iki bacağın veya her iki kolun tam ve geri dönüşsüz kullanım kaybı. Malullüğün kalıcı olması ve uygun nörolojik kanıtlarla desteklenmesi gerekir.


   8. Körlük
   (Ruhsatlı ve gerekli uzmanlığa sahip bir tabip tarafından konulan teşhise göre) Her iki gözde tüm görme yetisinin tamamen, daimi ve geri dönüşsüz olarak yitirilmesi.


   9.  Multiple Skleroz
   Beyin ve omurilikte miyelin kılıflarının yaygın demiyelinasyonuyla karakterize olan, gerilemelerle ve şiddetlenmelerle seyreden çoklu nörolojik semptom ve belirtilerle sonuçlanan, bir Danışman Mültiple Skleroz Nörologu tarafından aşağıdaki kriterlerin tamamını karşılayacak şekilde teşhis edilmiş bir merkezi sinir sistemi hastalığıdır:     
   •    Motor ve sensör işlevde kesintisiz en az altı ay boyunca devam eden bir bozukluk olmalıdır.
   Teşhis, tazminat talebinde bulunulduğu zamanda geçerli olan teşhis teknikleriyle teyit edilmelidir.
   Uygulamalarımız

   Doğum tarihinden itibaren 15 günü tamamlamış bebekler ve 71 yaşından gün almamış kişiler belirli bir ek prim ile sigortalanabilir. Bu üründen 71 yaşından önce sigortalanan kişilerin poliçeleri 70 yaşından sonra da devam ettirilebilir.


   15 günlük -5 (dahil) yaş arası çocuklar en az bir ebeveynin de sigortalanması şartı ile poliçeye alınır. 6-17 yaş arası çocukların ebeveyni olmadan sigortalanma talepleri belirli bir ek prim ile sigorta ettiren’in 18 yaş üzeri şartı olması durumunda değerlendirilir. 

 4. Bekleme Süreleri

   Yatarak tedavi kapsamındaki tüm işlemler ve yatarak ve ayakta olmasına bakılmaksızın tüm endoskopik işlemler, Fizik tedavi ve rehabilitasyon ile ilgili giderler poliçe başlangıç tarihinden itibaren 3 ay sonra (Triyaj uygulamasındaki kırmızı alan / Acil durumlar hariç) teminat kapsamına alınır. Poliçe başlangıç tarihi öncesi hastalık/rahatsızlıkları ile ilgili sigortalının poliçesinde uygulanmış istisnalar ve teminat dışı kalan haller her durumda teminat kapsamı dışındadır.  

   Dünya Sağlık Örgütü ve/ veya Sağlık Bakanlığı tarafından ilan edilmiş küresel, bölgesel veya ülke içindeki covid 19 salgın hastalıklara ilişkin sağlık giderleri, hastalıkla ilgili belirti ve şikayetlerin sigorta kapsamına dahil olunduktan 14 gün sonra ortaya çıkmış olması şartıyla (Covid 19 testleri PCR metodu vb. ve Aşı giderleri hariç) poliçe teminatları, limitleri ve ödeme yüzdeleri dahilinde kapsama alınır. Geçiş yapan sigortalılar için de aynı şartlar geçerlidir.

   Kritik Hastalık teminatı, poliçe başlangıç tarihinden 90 gün sonra ortaya çıkan/teşhis edilen semptomların ve/veya tedavinin gerçekleşmesi koşulu ile geçerlilik kazanır.

 5. Anlaşmalı Kurumlarımız

   Anlaşmalı sağlık kurumlarına ana sayfamızda yer alan Anlaşmalı Kurumlar – Anlaşmalı Sağlık Kurumları - "Tamamlayıcı Sağlık Sigortası" adımlarını izleyerek ulaşabilirsiniz.

Sıkça Sorulanlar
 1. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?

  Sigortalının hastalık ve/veya kaza halinde alacağı sağlık hizmetleri karşılığında ödeyeceği fark ücretlerini poliçe özel ve sağlık sigortası genel şartları doğrultusunda teminat altına alan Özel Sağlık Sigortası ürünüdür.

 2. Tamamlayıcı Sağlık Sigortasından kimler faydalanabilir?

  Sigorta poliçesinin kapsamı ancak SGK tarafından kapsam altına alınmış, kişiler için geçerli olup, aksi durumda kişilerin poliçe kapsamına alınması söz konusu degildir. SGK müstahaklığını kaybeden sigortalılar Türk Nippon Sigorta A.Ş Tamamlayıcı Sağlık poliçesini devam ettirebilir ancak poliçe teminatlarından faydalanamaz. SGK müstahaklığının yeniden başlaması durumunda poliçe teminatları da yeniden işlerlik kazanır.

 3. Tamamlayıcı Sağlık Sigortasını ikamet ettiğim il haricinde de kullanabilir miyim?

  Poliçe süresi içerisinde bu ürüne özel anlaşmalı kurum ve/veya kuruluşlarda SGK ile anlaşmalı branşlarda oluşacak GSS kapsamında alınan sağlık hizmetleri için, SUT bedeli üzerindeki giderleri (ilave ücretleri) tamamlayıcı olarak poliçede belirtilen network, teminat, limit, ödeme yüzdesi ve varsa poliçede tanımlı istisna/ istisnalar, Genel Şartlar, Yönetmelik ve Özel Şartlar doğrultusunda karşılar. 

 4. Türk Nippon Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortasını kaç yaşına kadar yaptırabilirim?

  71 yaşından gün almamış kişiler belirli bir ek prim ile sigortalanabilir. 71 yaşından önce sigortalanırsanız poliçenizi 70 yaşından sonra da devam ettirilebilirsiniz.

 5. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası poliçesinde katılım payı var mı?

  SGK anlaşmalı hastanelerde ihtiyacınız olan sağlık hizmetlerinden fark ödemeden faydalanabilirsiniz.

 6. Tamamlayıcı Sağlık Sigortam ile ilgili detay bilgiyi nereden alabilirim?

  Poliçeni ile ilgili detay bilgiyi 444 88 67 numaralı müşteri hizmetlerimizden ya da poliçenizi düzenleyen yetkili acentemizden alabilirsiniz.

 7. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kapsamında sunulan hizmetler nelerdir?
  • DİŞ BAKIM PAKETİ (GOLD DİŞ DOLGULU)
  • DİYETİSYEN
  • PSİKOLOJİK DESTEK
  • CHECK-UP