Kapat
Teklif Al 444 88 67
 1. Maddi hasarlarda
   • Trafik kazası tespit tutanağı (Onaylı kopya),
   • Maddi hasarlı trafik kaza tespit tutanağı (Kazaya karışan araç sürücüleri tarafından ıslak imzalı)
   • Sigortalı ve mağdur araç sürücülerine ait alkol raporu (Onaylı kopya),
   • Mağdur aracın trafik tescil belgesi (Ruhsat) fotokopisi,
   • Mağdur aracı kullanan kişinin sürücü belgesi (Ehliyet) fotokopisi,
   • Mağdurun T.C.Kimlik numarası, şirket ise vergi levhası,
   • Poliçe fotokopisi,
   • Hasarlı aracın fotoğrafları,
   • Sigortalı araç sürücüsünün sürücü belgesi (Ehliyet) fotokopisi,
   • Sigortalı araç trafik tescil belgesi (Ruhsat) fotokopisi,
   • Başka bir sigorta şirketinden tazminat alıp almadığına dair yazı,
   • Banka hesap bilgileri.
 2. Maluliyet Durumlarında
   • Trafik kazası tespit tutanağı (Onaylı kopya),
   • Kusur durumuna ilişkin bilirkişi raporu (alındı ise)
   • Sigortalıya ait trafik tescil belgesi (Ruhsat) ve sürücü belgesi (Ehliyet) fotokopisi,
   • Mağdur ve vekile ait masak belgeleri (nüfus cüzdanı fotokopisi üzerine adres ve imza)
   • Maluliyet % sini gösteren maluliyet raporu (sadece 20 Şubat 2019 tarihli 30692 sayılı yönetmeliğe uygun heyet raporu kabul edilecektir.)
   • Hastane epikriz raporu
   • ifade tutanakları, savcılık evrakları, açıldı ise ceza dosyası
   • Mağdurun kazanç durumunu gösterir belge
 3. Ölüm durumunda
   • Trafik kazası tespit tutanağı (Onaylı kopya),
   • Sigortalıya ait trafik tescil belgesi (Ruhsat) ve sürücü belgesi (Ehliyet) fotokopisi,
   • Aile nüfus kayıt örneği,
   • Ölü muayene tutanağı ve varsa otopsi raporu,
   • Veraset ilamı,
   • Defin ruhsatı,
   • Ölen kişinin kazanç durumunu gösterir belge,
   • Kusur durumuna ilişkin bilirkişi raporu.

   Gerekli gördüğü durumlarda Sigorta Şirketi ek/ilave evrak talep edebilir.

trafik-ve-ihtiyari-sorumluluk-sigortalari-img-img