Kapat
Teklif Al 444 88 67
sagliginiz-bizde-tamamlayici-saglik-sigortasi-img-img

Sağlığınız Bizde Tamamlayıcı Sağlık sigortası ile mevcut hastalıklar 80 yaşa kadar (*) kapsam dahilinde. 

 

Artık mevcut hastalıkları da kapsayan bir tamamlayıcı sağlık sigortası var. Üstelik 80 yaşa kadar. Sağlığınız Bizde ürünümüzle tanışmak için sizi en yakın acentelerimize bekliyoruz. 

(*) Sağlığınız Bizde ürünümüz kapsamı kişiye özel olup, yaş ve kapsama bağlı olarak sigorta primleri farklılık gösterebilir.

 

 1. Yatarak Tedavi

   Yatarak Tedavi teminatı, hastanede yatmayı gerektiren cerrahi tedaviler ve 24 saatten fazla süren medikal tedaviler, yoğun bakım giderleri, standart tek kişilik özel oda, yemek ve bir adet refakatçinin yemek ve oda giderleri, günübirlik kemoterapi, radyoterapi, diyaliz tedavileri ve tedavinin planlanması, kemoterapi, radyoterapi ve diyaliz sonrası kontrol tetkikleri ve bunların komplikasyonları ile ilgili giderler, yatarak küçük müdahale, koroner anjiografi ile SUT kapsamında günübirlik tedaviler kategorisinde belirtilen işlemler bu teminat limit ve ödeme yüzdesi kapsamında karşılanır.

   Bir poliçe dönemi içinde oluşabilecek tüm ameliyat malzemeleri poliçede belirtilen yıllık limit dahilin de ödenir. 
   Yatarak Tedavi kapsamında değerlendirilen işlemlerde Anlaşmalı Sağlık Kuruluşlarında provizyon hizmetinden faydalanabilmek için işlem tarihinden en az 48 saat önce Provizyon Merkezi’nden onay alınması gerekir.
    

 2. Ayakta Tedavi

   Yatış gerçekleşmeden yapılan doktor muayene, laboratuvar hizmetleri, radyoloji, ileri tanı yöntemleri (MR, BT, Gastroskopi, kolonoskopi vb.) ile fizik tedavi giderleri poliçede belirtilen limit ve ödeme yüzdesi kapsamında karşılanır. 

   Doktor muayenesi olmadan gerçekleşen teşhis yöntemleri ve tetkikler kapsam dışındadır. 

   Ayakta tedavi teminatları SGK kuralı gereği tek başına kullanılamaz, doktor muayenesi ile kullanma zorunluluğu vardır. Poliçe dönemi içerisinde Ayakta tedavi teminatı yıllık 8 adet ile sınırlıdır. Ayakta tedavi teminatı doktor muayenesi ile başlayan ve muayene sonrası yapılması gereken tetkikler (laboratuvar, radyoloji, endoskopik işlemler, fizik tedaviler, ayakta küçük müdahaleler) tek kullanım olarak değerlendirilir ve yıllık adet limitinden düşer. (Küçük müdahale teminatı kapsamına giren işlemler SGK ödeme prosedürüne göre değişkenlik gösterdiği için, ayakta veya yatarak değerlendirme de değişkenlik gösterebilir.)

 3. Avantajlarımız

   •    Sağlığınız Bizde Tamamlayıcı Sağılık ürününde Sigortalının beyan edilen poliçe başlangıç tarihinden önce var olan şikayet ve hastalıkları ile ilgili her türlü sağlık tedavi masrafları kapsam dahilinde ödenmektedir.
   •    Doğum tarihinden itibaren 15 günü tamamlamış bebekler ve 81 yaşından gün almamış kişiler sigortalanabilir. Bu üründen 80 yaşından önce sigortalanan kişilerin poliçeleri 81 yaşından sonra da devam ettirilebilir.
   •    15 günlük -17 (dahil) yaş arası çocuklar ek prim ile tek başına sigortalanabilir. En az bir ebeveyni ile sigortalanır ise ek prim alınmaz.
   •    Vergi indiriminden, prim ödemeleri karşılığında alınacak makbuz ile yararlanılabilir.
    

 4. Uygulamalarımız

   - Sağlığınız Bizde Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında Yatarak + Ayakta (8 adet) olmak üzere 3 ayrı Network seçiğinden  oluşmaktadır. Yatarak yapılan tedaviler, poliçe özel ve genel şartları çerçevesinde %100 olarak ödenmektedir. Ayakta yapılan tedavilerde ise, yılda 8 adet doktor muayenesi ve buna bağlı diğer teminatlar (Röntgen/Fizik Tedavi/Tahlil/İleri Tanı Yöntemleri) poliçe tarafından karşılanmaktadır. 

   - Sigorta Ettirenin Poliçe primini peşin veya taksitler şeklinde ödenebilir. Hangi vade ve tutarlarda ödeyeceği poliçe üzerinde belirtilir ve prim ödemelerinin tamamı Kredi Kartı ile blokajlı yapılır.
   - İlgili ürünün iptali, poliçe başlangıç tarihinden itibaren geçen süre ve ödenen toplam tazminat tutarı dikkate alınarak Poliçe Özel Şartları?nda ayrıntılı olarak belirtilen İptal koşullarına uygun olarak yapılmaktadır.
   15 günlük -17 (dahil) yaş arası çocuklar ek prim ile tek başına sigortalanabilir. En az bir ebeveyni ile sigortalanır ise ek prim alınmaz.

 5. Bekleme Süreleri

   Yatarak Tedavi kapsamında yer alan tüm tedavi giderleri için 6 ay bekleme süresi mevcuttur. 

   Covid-19 tanılı kişilerin yatarak tedavi teminatı kapsamında talep edilen sağlık giderleri için (18 yaş üstü) Aşı Kartı talep edilecektir. Bu kapsamda Covid-19 tanısı almış (test pozitif) kişilerin, Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Bakanlığı ve yerel yönetimlerin tavsiye ettiği aşı ve ileride önerilebilecek tedavi yöntemlerine uygun hareket etmiş olmaları halinde, poliçelerinde aksi bir durum yok ise, Covid-19 ile ilgili muayene ve tetkik giderleri (PCR, antikor testleri, ve kart testi hariç) ile hastanede yatışı gerektiren giderleri poliçe teminat limitleri ve iştirak oranları dâhilinde 14 gün sonra ortaya çıkmış olması şartıyla değerlendirilecektir. 

   Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Bakanlığı ve yerel yönetimlerin tavsiye ettiği aşı ve tedavi yöntemlerine uygun hareket etmemiş ve Covid-19 tanısı alarak yatarak tedavi ihtiyacı duyulan kişilerin, yatarak tedavi giderleri ise Teminat Dışı Kalan Haller maddesi gereğince ödenmeyecektir.

 6. Anlaşmalı Kurumlarımız

   Anlaşmalı sağlık kurumları sayfamızdan "Sağlığınız Bizde" ürünümüzü seçerek ilgili hastanelerin listesine ulaşabilirsiniz.

Sıkça Sorulanlar
 1. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?

  Sigortalının hastalık ve/veya kaza halinde alacağı sağlık hizmetleri karşılığında ödeyeceği fark ücretlerini poliçe özel ve sağlık sigortası genel şartları doğrultusunda teminat altına alan Özel Sağlık Sigortası ürünüdür.

 2. Sağlığınız Bizde Tamamlayıcı Sağlık Sigortasından kimler faydalanabilir?

  Sigorta poliçesinin kapsamı ancak SGK tarafından kapsam altına alınmış, kişiler için geçerli olup, aksi durumda kişilerin poliçe kapsamına alınması söz konusu degildir. SGK müstahaklığını kaybeden sigortalılar Türk Nippon Sigorta A.Ş Tamamlayıcı Sağlık poliçesini devam ettirebilir ancak poliçe teminatlarından faydalanamaz. SGK müstahaklığının yeniden başlaması durumunda poliçe teminatları da yeniden işlerlik kazanır.

 3. Sağlığınız Bizde Tamamlayıcı Sağlık Sigortasını kaç yaşına kadar yaptırabilirim?

  15 günü tamamlamış bebekler ve 81 yaşından gün almamış kişiler sigortalanabilir. Bu üründen 80 yaşından önce sigortalanan kişilerin poliçeleri 81 yaşından sonra da devam ettirilebilir.

 4. Sağlığınız Bizde Tamamlayıcı Sağlık Sigortası poliçesinde katılım payı var mı?

  SGK anlaşmalı hastanelerde ihtiyacınız olan sağlık hizmetlerinden fark ödemeden faydalanabilirsiniz.