Kapat
Teklif Al 444 88 67
mavi-kasko-dar-kasko-img-img

Mavi Kasko, aracınızın pert olma durumunu teminat altına alır.

Mavi Kasko, sigortalı aracın aşağıdaki tehlikeler dolayısıyla uğrayacağı maddi zararlar sonucu pert olması durumunu teminat altına alan bir kasko ürünüdür.

 1. Teminatlar
   • Aracın karayolunda veya demiryolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz araçlarla çarpışması sonu pert olması,
   • Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalarda aracın pert olması,
   • Aracın yanması sebebiyle pert olması,
   • Aracın veya araç parçalarının çalınması.

   Mavi Kasko sadece PERT (Tam hasar) olması durumunda teminat geçerli olacaktır. Kısmı hasarlar teminat kapsamı dışındadır.

Sıkça Sorulanlar
 1. Sigortalı Aracın Tam Hasarlı (Pert) Sayılabilmesi İçin;

  Aracın tam hasarlı sayılması için çalınmış ve süresi içinde bulunamamış olması veya Katma Değer Vergisi (KDV) hariç onarım masraflarının, sigortalı aracın rizikonun gerçekleştiği tarihteki değerinin %60'ını aştığının eksper raporu ile tespit edilmesi gereklidir.

 2. Tam Hasar Değeri

  Kasko Sigortası Genel Şartları’nın B.3.3.2.2. maddesi doğrultusunda sigortalı aracın tam hasara uğradığının eksper tarafından tespit edildiği durumlarda aracın rayiç değeri, yine hasar tespitini yapan eksper tarafından aşağıdaki yönteme göre belirlenir:

  • Aracın, model yılı / hasar tarihindeki kilometresi / muayene ve bakımlarının düzenli yapılıp yapılmadığı / daha önceki hasarları / kullanım şekli / yetkili satıcı yerine doğrudan yurt dışından ithal edilmiş olup olmadığı / fatura bedeli / vb. gibi araç piyasa değerini etkileyen özellikleri dikkate alınır.
  • Emsal veya muadil araca sahip yetkili/yetkisiz satıcılar ve galeriler ile internet sitelerinden en az 3 adet fiyat alınıp belgelenir.
  • Sigortalı aracın özelliklerine en yakın olan araçların fiyatlarının ortalaması alınarak ödenecek rayiç değer belirlenir.
  • Emsal veya muadil aracın bulunamadığı veya 2. maddede belirtilen yöntemle 3 adetten daha az fiyat alınabildiği durumlarda eksper ve sigortalının önereceği ve sigortalı ile sigortacının mutabık kalacağı, kurumsal niteliği haiz araç satıcılarından alınacak değerlerin ortalaması dikkate alınarak rayiç değer belirlenir.
 3. Ek Teminatlar

  Teminat Türü : Mavi Kasko (Dar Teminatlı) Sigortası

  Kullanım Tarzı: Sadece Hususi Otomobil kullanım tarzlarında geçerlidir.

  Kasko Yanma : Çalınma, Çarpma/Çarpışma ( sadece Pert olması durumunda)

  GLKHH ve Terör : Dahil

  Sel ve Su Baskını : Dahil

  Deprem : Dahil

  Ferdi Kaza Koltuk : Dahil

  İhtiyari Mali Mesuliyet : Dahil

  Türk Nippon Asistans : Dahil (*İkame araç hizmeti bulunmamaktadır*)

 4. Diğer Ürün Detayları

  Mavi Kasko teminatları aşağıdaki durumlarda geçerli değildir;

  • Araç yaşı 9 ve üzeri ise,
  • Kullanım tarzı otomobil dışında farklı bir ise,
  • Şirketimize ait YENİLEME kaydı var ise,
  • Araç bedeli 300.000 TL ve üzeri ise,
  • Müşteri yaşı 23 ve altı ise,
  • Özeller için son 3 yıl toplam geçmiş hasar adeti 3 ve üzeri, Tüzel kullanımlar için Tüzel Skoru >1,5 ise.