Kapat
Teklif Al 444 88 67
 1. Çarpma Çarpışma Durumlarında
   • Poliçe fotokopisi,
   • Poliçe prim makbuzu,
   • Trafik kazası tespit tutanağı (Onaylı kopya) veya maddi hasarlı trafik kaza tespit tutanağı (Kazaya karışan araç sürücüleri tarafından ıslak imzalı)
   • Tutanak tutulamadığı durumlarda, tutanak tutulamama nedeni ile birlikte detaylı hasar beyanı,
   • Alkol raporu (Onaylı kopya),
   • Trafik tescil belgesi (Ruhsat) fotokopisi,
   • Sürücü belgesi (Ehliyet) fotokopisi,
   • Yük taşıyan araçlarda sevk irsaliyesi ve kantar fişi,
   • Römork (Frigorifik kasa) hasarlarında uygunluk belgesi ve resimleri
   • Hasarlı aracın fotoğrafları,
   • Ağır hasarlı araçlarda trafikten çekme belgesi, (Dosya açılıp ekspertiz yapıldıktan sonra alınacak belge konusunda şirket tarafından yönlendirme yapılacaktır.)
   • Hurdaya ayrılan araçlarda da hurda belgesi, (Dosya açılıp ekspertiz yapıldıktan sonra alınacak belge konusunda şirket tarafından yönlendirme yapılacaktır.)
   • D/M (Dain-i Mürtehin/rehinli alacaklı) varsa ilgili kurumdan alınacak muvaffakatname, Banka hesap bilgileri.
 2. Hasarın T.C. sınırları dışında meydana gelmesi halinde
   • Hasarın meydana geldiği ülkenin resmi kuruluşlarınca tutulan tutanağın onaylı kopyası ve onaylı tercümesi,
   • Uluslararası ekspertiz bürolarınca hazırlanan hasar raporu ve bu raporun mahalli Türk Konsolosluğunca tasdiki.
 3. Aracın Çalınması durumunda
   • Karakol ilk müracaat tutanağı (Onaylı kopya),
   • İlk müracaatın yapıldığı karakoldan alınacak bulunamadı yazısı (Bu belge için gerekli olan talep yazısı şirketimizden temin edilecektir),
   • Oto hırsızlık masasından, oto hırsızlık masasının olmadığı illerde emniyetin ilgili biriminden alınacak bulunamadı yazısı (Bu belge için gerekli olan talep yazısı şirketimizden temin edilecektir),
   • Trafik belgesi fotokopisi (Tescil müdürlüğünden çalıntı kaşeli ruhsat alımında trafik belgesi de teslim alındığından, öncesinde fotokopisinin alınması gerekmektedir),
   • Aracın kayıtlı olduğu trafik tescil şube müdürlüğünden çalıntı kaşeli trafik tescil belgesi (Ruhsat) aslı (Bu belge için gerekli olan talep yazısı şirketimizden temin edilecektir),
   • Aracı kullananın sürücü belgesi (Ehliyet) fotokopisi,
   • Vergi borcu olmadığına dair belge (Vergi dairesinden alınacak),
   • Aracın maliyedeki kaydının silindiğine dair belge, (Vergi dairesinden alınacak),
   • Vekâletname aslı (Örnek vekâlet Şirketimiz tarafından verilecektir),
   • Aracın geçerli kasko ve trafik poliçe asılları,
   • Prim ödeme makbuzları,
   • Aracın trafik dosyası (Araç satın alınırken verilen fatura, teknik belgeler, araç alımından sonra yatırılan vergi makbuzları, v.s.),
   • D/M (Dain-i Mürtehin/rehinli alacaklı) varsa ilgili kurumdan alınacak muvafakatname,
   • Aracın asıl ve yedek anahtarları,
   • Banka hesap bilgileri.
 4. Yanma Durumlarında ayrıca
   • İtfaiye Raporu.
 5. Radyo Teyp çalınması durumunda

   Radyo-Teyp çalınması halinde, poliçenizde orijinal veya opsiyonel donanım olarak verilen teminat sona erecektir. Araç üzerine yeniden radyo-teyp monte edilmesi halinde poliçenize ek teminat olarak eklenmesi için acentenizle irtibat kurmanız gerekmektedir.

   • Karakol başvuru müracaat ve görgü - tespit tutanağı (onaylı kopya),
   • Trafik tescil belgesi (ruhsat) ve sürücü belgesi (ehliyet) fotokopisi,
   • D/M (Dain-i Mürtehin) varsa ilgili kurumdan alınacak muvaffakatname.

   Gerekli gördüğü durumlarda Sigorta Şirketi ek/ilave evrak talep edebilir.

kasko-sigortalari-img-img