Kapat
Teklif Al 444 88 67
 1. Gerekenler
   • İş Güvenliği ve/ veya Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) müfettişleri tarafından tutulan raporlar (onaylı kopya)
   • İş kazası ile ilgili tutanaklar
   • Kaza geçiren işçinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bordrosu
   • Kaza geçiren işçinin son 6 aylık maaş bordrosu
   • Kaza geçiren işçi ve/ veya Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından işverene tazminat davası açılmış ise dava dilekçesi
   • İşveren aleyhine sonuçlanan mahkeme kararı, icra emri, ödeme makbuzları vb. belgeler
   • İşveren aleyhine dava açılmamış ise sigortalıdan alınan taahhütname, (Şirket tarafından yönlendirme yapılacaktır.)
 2. Ölüm Durumunda
   • Ölü muayene tutanağı ve/ veya otopsi raporu
   • Defin ruhsatı
   • Veraset ilamı
 3. Maluliyet Durumunda
   • Hastane raporu
   • Maluliyet oranını gösteren maluliyet raporu (tam teşekküllü hastaneden)
   • Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) ödeme alıp almadığına dair yazı
   • Tedavi masraf belgelerinin aslı (fatura, fiş, reçete vb.)
   • Gerekli gördüğü durumlarda Şirketimiz ek/ ilave evrak talep edebilir
isveren-mali-mesuliyet-img-img