Kapat
Teklif Al 444 88 67
 1. Ölüm durumunda
   • Kaza tespit tutanağı (Onaylı kopya),
   • Aile nüfus kayıt örneği,
   • Ölü muayene tutanağı ve varsa otopsi raporu,
   • Defin ruhsatı,
   • Veraset ilamı.
 2. Maluliyet durumunda
   • Kaza tespit tutanağı (Onaylı kopya),
   • Maluliyet % sini gösteren maluliyet raporu ( Tam teşekküllü hastaneden),
   • Sosyal güvenlik kurumundan ödeme alıp almadığına dair yazı.
 3. Yaralanma durumunda
   • Kaza tespit tutanağı (Onaylı kopya),
   • Tedavi masraf belgelerinin aslı (Fatura, reçete, makbuz, ilaç kupürleri),
   • Hastaneden epikriz raporu,
   • Banka hesap bilgileri.

   Gerekli gördüğü durumlarda Sigorta Şirketi ek/ilave evrak talep edebilir.

ferdi-kaza-sigortalari-img-img