Tamamlayıcı Sağlık

Türk Nippon Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile SGK anlaşması bulunan özel hastanelerde, Türk Nippon Sigorta A.Ş. tarafından belirlenmiş kurumlarda geçerli olmak üzere fark ödemeden öncelikli ve kaliteli bir sağlık hizmeti alabilirsiniz.YATARAK TEDAVİ
Yatarak Tedavi teminatı, cerrahi ve dahili yatışlar, yoğun bakım, kemoterapi, radyoterapi, diyaliz, küçük müdahale ,koroner anjiografi giderlerinden oluşur. Standart tek kişilik özel oda, yemek ve bir adet refakatçi giderleri bu teminat ile karşılanır. Bu teminatın kullanılabilmesi için gereken şartlar aşağıdaki gibidir;
- Sigortalının SGK ile anlaşmalı bir özel hastaneye gitmesi,
- SGK ile anlaşmalı hastanede sigortalının işlemlerini gerçekleştiren doktorun da SGK ile anlaşmalı olması,
- SGK ile anlaşmalı olan hastane ile Türk Nippon Sigorta A.Ş.' nin sigortalının tedavi göreceği branş adına Türk Nippon Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigorta anlaşmasının olması,
- Tedavi talep edilen rahatsızlığın Türk Nippon Tamamlayıcı Sağlık Sigorta poliçesi özel şartlarına ve sağlık sigortası genel şartlarına uygun olması.
TNS Ambulans Hizmetleri
TNS Ambulans Hizmetleri ile; Acil durumlarda poliçe sahibine; Tıbbi Danışmanlık, Acil Sağlık Hizmeti, Ambulans Hizmeti ve Acil Hekim Hizmeti temin edilmektedir. Acil durumlarda bu hizmetlerden yararlanabilmek için 0 212 444 12 12 numaralı Acil Sağlık Hattının aranması, bilgi alınması ve görevlilerin yönlendirmelerine uyulması şarttır.
Suni Uzuv Giderleri (Yıllık) (Yatarak Tedavi)
Sigortalının hastalık veya kaza sonucu uzuv kaybı olması halinde, kaybolan uzuva ait fonksiyonların yerine koyması için gereken suni uzuv giderleri bu teminat kapsamındadır. Elini kaybeden bir kimsenin ihtiyaç duyacağı takma el, göz kaybı nedeniyle gerekebilecek takma göz vb. giderler bu teminattan karşılanır. Kanser ameliyatı sonrasında olacak meme ve testis protezleri Yatarak Tedavi Teminatı kapsamındadır. Robotik uzuvlar kapsam dışındadır.
Yardımcı Tıbbi Malzeme Giderleri (Yıllık) (Yatarak Tedavi)
Sigortalının tedavisini desteklemek amacı ile gereken yardımcı tıbbi malzemeler; koltuk değneği, bileklik, elastik bandaj, boyunluk, ortopedik destekleyiciler, tekerlekli sandalye, korseler, ortopedik ayakkabı, tabanlık, bot, terlik, buz kesesi, işitme cihazı ve her türlü diğer ortopedik destekleyici giderler bu teminat kapsamındadır.


AYAKTA TEDAVİ
Ayakta tedavi; doktor muayene, laboratuvar hizmetleri, görüntüleme ve tanı yöntemleri, ileri tanı yöntemleri, fizik tedavi teminatlarından oluşur. Bu teminatın kullanılabilmesi için gereken şartlar aşağıdaki gibidir;
- Sigortalının SGK ile anlaşmalı bir özel hastaneye gitmesi,
- SGK ile anlaşmalı hastanede sigortalının işlemlerini gerçekleştiren doktorun da SGK ile anlaşmalı olması,
- SGK ile anlaşmalı olan hastane ile Türk Nippon Sigorta A.Ş.' nin sigortalının tedavi göreceği branş adına Türk Nippon Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigorta poliçesi anlaşmasının olması,
- Tedavi talep edilen rahatsızlığın Türk Nippon Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigorta poliçesi özel şartlarına ve sağlık sigortası genel şartlarına uygun olması.
Ayakta Tedavi teminatı poliçede belirtilen adet limiti ile sınırlıdır. Türk Nippon Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigorta Poliçesinde anlaşmalı kurumlar dışında yapılan muayene sonrası oluşabilecek tetkik ve / veya tedaviler Türk Nippon Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası anlaşmalı kurumlarında yapılsa dahi poliçe teminat kapsamı dışındadır.
Fizik Tedavi Teminatı: Hekim tarafından belirtilen fizik tedavi seansları ve rehabilitasyon giderleri yıllık 1.500TL limiti dahilinde ödenir.
Diş Tasarruf Planı
Poliçe dönemi boyunca Yıllık 1 Defaya mahsus olmak üzere aşağıda yer alan hizmetlerden ücretsiz olarak yararlanabilirsiniz.
- Diş Hekim Muayenesi
- Detertraj ( Diş Taşı Temizliği-Alt ve Üst Çene)
- Diş Röntgen Filmi ( Periapikal - Tek Diş)
Hizmet alınacak iletişim no : 0 212 328 38 77

Diyetisyen Danışmanlık Tasarruf Planı
Poliçe kapsamında ilk seans ücretsiz ve diğer seanslarda seans başına %30' a kadar indirimli olmak üzere Diyetisyen Danışmanlık Tasarruf Hizmetinden 0 212 328 38 77 numaralı hattı arayarak yararlanabilirsiniz.

Psikolojik Danışmanlık Tasarruf Planı
Poliçe kapsamında ilk seans ücretsiz ve diğer seanslarda seans başına %30' a kadar indirimli olmak üzere Psikolojik Danışmanlık Tasarruf Hizmetinden 0 212 328 38 77 numaralı hattı arayarak yararlanabilirsiniz.

Dar Check-Up Paket Planı Seçimli) Poliçe kapsamında yılda 1 defa olmak üzere aşağıda yazılı hizmetleri kapsayan Dar Check-Up Paket `inden 0 212 328 38 77 numaralı hattı arayarak yararlanabilirsiniz.
- Doktor Değerlendirme
- Tam Kan Sayımı (18)
- Akciğer Grafisi (Tek Yönlü)
- Tam İdrar Tahlili
- Sedimantasyon
- Açlık Kan Şekeri
- Kolesterol, Total
- EKG

Kritik Hastalıklar Teminatı (Seçimli)
Kritik hastalık (aşağıda tanımı yapılan) teşhisi konulan, semptomların (ve/veya tedavinin) poliçe başlangıcından önce var olmaması koşulu ile, Sigortalıya 10.000 TL nakit ödeme yapılır.
- Kalp Krizi
- Koroner Arter Cerrahisi
- İnme
- Kanser
- Böbrek Yetmezliği
- Önemli Organ Nakli
- Parapjeli
- Körlük
- Multiple Skleroz

- 0-70 yaş arasında olan ( 70 yaş dahil ) ve SGK kaydı bulunan herkes için poliçe yapılabilmektedir. SGK tarafından kapsama alınan ve SGK sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı olan kişiler bu üründen yararlanabilmektedir.
- 0-17 yaş arası tüm sigortalı adayları ebeveynleri ile birlikte, Sigorta Ettirenin 18 yaşından büyük olması durumunda ise tek başına sigortalanabilir.
- Aşağıda belirtilen hastalık ve komplikasyonlar ile ilgili müdahale ve yatarak tedavi giderleri, rahatsızlığın ani veya kaza sonucu olarak ortaya çıkmasına bakılmaksızın sigorta başlangıç tarihinden itibaren 3 ay süre ile kapsam dışındadır.
* Her türlü kanser ve kalp hastalıkları, kronik böbrek rahatsızlıkları ve diyaliz, üriner sistemin taşlı hastalıkları, prostat hastalıkları, varikosel
* Her türlü disk hernisi (bel fıtığı, boyun fıtığı vb.), diz cerrahisi (menisküs, kondromalazi, bağ rüptürleri vb.), omuz cerrahisi (habitüel omuz çıkığı, rotator cuff yırtığı, impingement sendromu vb.), omurga cerrahisi ve artroskopik cerrahi işlemleri, endoskopik işlemler,
* Her türlü fıtık (kasık fıtığı, mide fıtığı vb.), safra kesesi hastalıkları, safra yolu hastalıkları, katarakt, glokom ve tiroit hastalıkları, pilonidal sinüs, tonsillit ,geniz eti ,sinüzit ve orta kulak cerrahisi
* Miyom, yumurtalık, meme ve rahim hastalıkları, endometriozis, sistosel, rektosel ve prolapsus uteri ( rahim sarkması), varis (özefagus varisleri dahil), hidrosel, spermatosel,
* Organ yetmezlikleri, organ nakillerix
{{(menuList[0].Menu_Name=="Hakkımızda") ? "Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Sitemize giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.":"We need to use cookies to provide an optimal experience with our site. By using our site, you are deemed to have extended your consent for cookies."}} {{(menuList[0].Menu_Name=="Hakkımızda") ? "Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.":"Click here for details about cookies."}}