iş başvuru formu

İş başvurunuzu Secret CV hesabımız üzerinden yapmak için tıklayın...

 • 1
  kişisel bilgiler
  • *Adınız ve Soyadınız
   Cinsiyetiniz
   *Doğum Tarihiniz
   *Adresiniz
   *Ev veya İş Telefon No
   *E-posta Adresiniz
   CV Ekle
   devam
 • 2
  eğitim durumu
  • Okul adı Bölümü Tarihler Not Ortalaması
   Doktora
   Yüksek Lisans
   Lisans
   Ön Lisans
   Lise
   devam
 • 3
  iş deneyimi
  • Firma adı Çalıştığı Birim - Pozisyon Tarihler
   devam
 • 4
  yabancı dil
  • Dil Seviye
   İngilizce
   Almanca
   Fransızca
   devam
 • 5
  bilgisayar bilgisi
  • Adı Seviyesi
   devam
 • 6
  hobiler ve kişisel özellikler
  • Hobiler
   Kişisel özellikler
   devam
 • 7
  askerlik ve sürücü belgesi
  • Askerlik durumunuz
   Sürücü Belgeniz var mı?
   Seyahat edebilir misiniz?
   devam
 • 8
  referanslar
  • Adı-Soyadı Mesleği-Ünvanı İşyeri İş telefonu
   devam
 • 9
  Aydınlatma ve Rıza metni
  • TÜRK NİPPON SİGORTA AŞ. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

   Türk Nippon Sigorta AŞ. (Türk Nippon Sigorta) olarak kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına önem veriyoruz. Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından, 6698 sayılı Kanunda yer alan temel ilkelere, veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmekte, muhafaza edilmekte ve korunmaktadır. Bu amaçla, verilerin korunması için her türlü önlemi alan ve azami hassasiyet gösteren Türk Nippon Sigorta ailesi olarak, kişisel verilerinizin işlenmesi hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

   a) Veri Sorumlusu

   Şirketimiz Türk Nippon Sigorta, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. Maddesinde tanımlı “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi işlemektedir.

   b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

   Kişisel verileriniz, Şirketimizin insan kaynakları süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi kapsamında işe alım, performans değerlendirme, özlük dosyasının oluşturulması ve saklanması, çıkış mülakatları süreçlerinin yürütülmesi ve diğer şirket içi operasyonel faaliyetlerimizin yürütülebilmesi ile şirket içi ve çevresinde güvenliğin sağlanması gibi amaçlarla işlenmektedir.
   Ayrıca Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen diğer amaçlarla ve bu veri işleme şartları ile sınırlı olmak kaydıyla da kişisel verilerinizi işleyebilmektedir.

   c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

   Kişisel verileriniz, yukarıda sıralanan amaçlar kapsamında ve Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için gerekli olan hallerde iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, özel kurum ve kamu kuruluşları ile resmi makamlarla paylaşılabilmektedir. Kişisel verilerinizin paylaşılmasında, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddesinde yer alan düzenlemelere riayet edilmekte ve paylaşma süreci boyunca ve sonrasında veri güvenliğinin sağlanması için her türlü teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

   d) Kişisel Verileri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

   Yukarıda sayılan amaçlarla işlemekte olduğumuz kişisel verileriniz, fiziki ortamda, elektronik ortamda ya da kapalı devre görüntüleme sistemleri vasıtasıyla ve diğer yöntemlerle elde edilebilmektedir. Kişisel verileriniz işlenmesinde, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddesinde yer alan hukuki sebeplere bağlılık gösterilmekte, kanunen gerekli durumlarda onayınıza başvurulmaktadır.

   e) Veri Sahibinin Hakları

   Veri sahibi olarak, Şirketimize başvurarak kendinizle ilgili;
   • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
   • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
   • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
   • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
   • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
   • KVK Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
   • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
   • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
   • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

   Haklarınıza ve KVK Kanunu’nun uygulanmasına ilişkin diğer taleplerinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle Şirketimize iletmeniz mümkündür. Şirketimiz, bu kapsamdaki taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenecek tarifedeki ücret alınabilecektir.

   TÜRK NİPPON’A KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AÇIK RIZA METNİ

   Kişisel verilerinizin, yukarıda bilginize sunulan Aydınlatma Metni ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak; Şirketimizin insan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi kapsamında, işe alım, iş ilişkisi süreci ve çıkış mülakatları ve işlemleri de dahil olmak üzere adli sicil kaydınız ve sağlık raporunuz vasıtasıyla ve diğer vasıtalarla elde edilmesi ile işlenmesini onaylıyor musunuz?


“Türk Nippon Sigorta ile Mini Onarım” Hizmetinin siz değerli müşterilerimize avantajı!...
Kasko poliçenizde "Türk Nippon Mini Onarım" hizmeti teminatınız var ise, hizmet limitleri kapsamına giren küçük ölçekli hasarlarınızın giderilmesi için, size en yakın AUTO KING Servis Merkezine, kasko poliçeniz ile birlikte, "Hasar Tespiti" yaptırmak

size
en yakın
acenteler

size
en yakın
anlaşmalı
sağlık
kurumları

sigortanızı
yenilemeyi
size biz
hatırlatalım.

TNS Asistans
444 8867

Trafik Sigortası
Teklifi Al


Bilgilendirme


Özel işlemler

Talep ve şikayetleriniz

 

Her Hakkı Türk Nippon Sigorta'ya aittir. © 2013