bilgilendirme

Bilgilendirme Formları

Masak

Yangın sigortaları bilgilendirme formu

Personel servis aracı koltuk ferdi kaza sigorta bilgilendirme formu

Okul servis araçları koltuk ferdi kaza sigorta bilgilendirme formu

Montaj sigortası bilgilendirme formu

Makina kırılması sigortası bilgilendirme formu

Kıymet nakliyat sigortası bilgilendirme formu

Kasko sigortası bilgilendirme formu

Kar kaybı sigortası bilgilendirme formu

Konut paket sigortası bilgilendirme formu

İşyeri paket sigortası bilgilendirme formu

İşveren mali mesuliyet sigortası bilgilendirme formu

İnşaat sigortası bilgilendirme formu

İhtiyari mali mesuliyet sigortası bilgilendirme formu

Ferdi kaza sigortası bilgilendirme formu

Emtia nakliyat sigortası bilgilendirme formu

Elektronik cihaz sigortası bilgilendirme formu

Cam kırılması sigortası bilgilendirme formu

3. şahıslara karşı mali mesuliyet sigortası bilgilendirme formu

Genel Şartlar

Poliçe sözleşmelerine ilişkin genel kapsam ve kuralların yer aldığı "Genel Şartlar" dokümanlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Konut sigortası genel şartları

İşyeri sigortaları genel şartları

Kasko sigortası genel şartları

Diğer genel şartlar

Yanlış Sigorta Uygulamaları Bilgilendirmesi Hakkında

Sigortalı/Sigorta Ettiren/lehdar/Hak Sahibi sıfatına haiz olduğunuz sigorta ilişkisinde tarafınıza ya da üçüncü şahıslara haksız menfaat sağlamaya yönelik herhangi bir eyleme sebebiyet vermeniz durumunda tazminatı eksik alma veya alamama halleri ortaya çıkabileceği gibi Türk Ceza Kanunu ile 30 Nisan 2011 tarih ve 27920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilecektir.

Bilgilendirme Yönetmeliği

Bilgilendirme yönetmeliği

Vergi Uygulamaları

Vergi uygulamaları

Sigortacılık Kanunu

Sigortacılık kanunu hakkında bilgi almak için tıklayınız.

İstatistiksel Veriler

İstatistiksel veriler tıklayınız.

“Türk Nippon Sigorta ile Mini Onarım” Hizmetinin siz değerli müşterilerimize avantajı!...
Kasko poliçenizde "Türk Nippon Mini Onarım" hizmeti teminatınız var ise, hizmet limitleri kapsamına giren küçük ölçekli hasarlarınızın giderilmesi için, size en yakın AUTO KING Servis Merkezine, kasko poliçeniz ile birlikte, "Hasar Tespiti" yaptırmak

size
en yakın
acenteler

size
en yakın
anlaşmalı
sağlık
kurumları

sigortanızı
yenilemeyi
size biz
hatırlatalım.

TNS Asistans
444 8867

Trafik Sigortası
Teklifi Al


Bilgilendirme


Özel işlemler

Talep ve şikayetleriniz

 

Her Hakkı Türk Nippon Sigorta'ya aittir. © 2013